Konkurs za finansiranje tekućih popravki za ustanove kulture

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje tekućih popravki i održavanja zgrada, objekata i opreme i nabavku nove opreme za ustanove kulture na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2010. godini Sredstva u iznosu od 7.500.000,00 dinara (slovima: sedammilionapetstotina-hiljadadinara) koristiti će se za finansiranje ili sufinansiranje: tekućih popravki i održavanja zgrada, objekata i opreme, […]

Nastavi

Javni oglas za sufinansiranje nabavke knjiga i matičnu delatnost biblioteka

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU Javni oglas za sufinansiranje  nabavke knjiga i matičnu delatnost biblioteka u AP Vojvodini u  2010. godini Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2010. godini  nabavku knjiga i matičnu delatnost biblioteka u AP Vojvodini  sredstvima u ukupnom iznosu od 3.800.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: tekući transferi ostalim nivoima vlasti i to: za matičnu delatnost 800.000,00 dinara, i […]

Nastavi

Konkurs za sufinansiranje projekata tradicionalnog narodnog umetničkog stvaralaštva Srba

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU Konkurs za sufinansiranje  projekata tradicionalnog narodnog umetničkog stvaralaštva Srba u AP Vojvodini u 2010. godini Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2010. godini u ukupnom iznosu od 14.000.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: 14.000.000,00 dinara – Dotacije ostalim neprofitnim organizacijama) amatersko i narodno stvaralaštvo: projekte prezentovanja etnološkog, etnomuzikološkog, etnokoreološkog i folklorističkog stvaralaštva Srba […]

Nastavi