Poziv za podnošenje predloga projekata u oblasti borbe protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja

Konkursi

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE
Poziv za podnošenje predloga projekata u oblasti borbe protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja

Projekat „Borba protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja“ Uprave za rodnu ravnopravnost Ministarstva rada i socijalne politike u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj, uz finansijsku podršku Vlade Kraljevine Norveške, objavljuje konkurs za dodelu grantova institucijama i organizacijama.

Na ovaj konkurs se mogu prijaviti sva pravna lica koja su akteri na lokalnom nivou kao što su centri za socijalni rad, domovi zdravlja, obrazovne institucije, policija, sud, tužilaštvo, organizacije civilnog društva, ženske grupe, mediji i drugi koji se bave tematikom seksualnog i rodno zasnovanog nasilja.

U okviru ovog konkursa finansiraće se tri grupe aktivnosti:

1.    Podizanje nivoa svesti javnosti o ženskim ljudskim pravima, seksualnom i rodno zasnovanom nasilju, sa fokusom na nasilje u porodici kao najzastupljenijem obliku rodno zasnovanog nasilja (medijske kampanje, izrada informativnih brošura, javni događaji itd.);

2.    Razvoj kapaciteta svih aktera na lokalnom nivou u pružanju usluga žrtvama nasilja (usluge psiho-socijalne podrške, pravne pomoći, SOS linije, obuka zaposlenih u zdravstvenim ustanovama, interventni mobilni timovi i slično);

3.    Razvoj i poboljšanje horizontalne saradnje između relevantnih aktera na lokalnom nivou koji pružaju usluge žrtvama SRZN kroz uspostavljanje i jačanje strateškog partnerstva i funkcionalne mreže među relevantnim akterima u lokalnoj zajednici koji se bave žrtvama nasilja (organizovanje okruglih stolova, konferecija slučaja, implementacija protokola o saradnji na lokalu itd.).

Vrednost pojedinačnih projekata ne sme biti manja od 3 500 dolara i ne sme prelaziti ukupan iznos od 35 000 dolara.

Krajnji rok za prijem prijava je 18. januar 2010. godine do 12 časova.