Konkurs za izbor prodajnih objekata starih zanata

Konkursi

REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA
Konkurs za izbor prodajnih objekata starih zanata

Javni poziv za učešće na konkursu za izbor proizvodno – izložbeno – prodajnih objekata starih zanata

I Ministarstvo trgovine i usluga poziva sve zainteresovane jedinice lokalne samouprave da podnesu prijave za objekte koji mogu biti adaptirani i preuređeni za potrebe proizvodnje, izlaganja i prodaje proizvoda starih zanata.

II Komisija Ministarstva trgovine i usluga će izabrati objekte koji će sredstvima Nacionalnog investicionog plana, kojima Ministarstvo trgovine i usluga raspolaže u okviru projekta Podrška očuvanju i unapređenju starih zanata,

biti adaptirani za proizvodnju, izlaganje i prodaju proizvoda starih zanata.

Potrebno je da predloženi koncept razvoja prijavljenih objekata:

1. Obuhvati što veći broj starih zanata po kojima je lokalna sredina prepoznatljiva;

2. Doprinosi unapređenju svesti o značaju starih zanata za razvoj lokalne sredine;

3. Doprinosi povećanju broja zaposlenih u sektoru starih zanata;

4. Obezbeđuje uslove za povećanje obima poslovnih aktivnosti i proizvodnje proizvoda i usluga starih zanata;

5. Unapređuje prodaju proizvoda i usluga starih zanata;

6. Obezbeđuje efektnu prezentaciju proizvoda i usluga starih zanata i unapređuje tržišni nastup starih zanata;

7. Doprinosi pozicioniranju starih zanata kao važnog elementa identiteta nacionalnog brenda Srbije.

III Opšti uslovi konkursa

1. Prijavljeni objekat mora sadržati tri komponente, odnosno namene: proizvodni, prodajni i izložbeni deo.

2. Potrebno je da prijavljeni objekat bude u vlasništvu grada odnosno opštine.

3. Lokacija na kojoj se nalazi objekat mora imati svu neophodnu komunalnu infrastukturu.

4. Potrebno je da se objekat nalazi na reprezentativnoj gradskoj lokaciji.

5. Potrebno je da koncept razvoja objekta obuhvata najmanjetri stara zanata.

6. Potrebno je da proizvodi i usluge starih zanata koji će se naći u objektu imaju komercijalnu upotrebu.

7. Potrebno je da tehnički projekat uređenja prijavljenog objekta odgovara budućoj nameni objekta.

Rok za dostavljanje prijava je 22. oktobar 2009. god.