Sufinansiranje javnog informisanja

Konkursi

MINISTARSTVO KULTURE
Sufinansiranje javnog informisanja

Konkurs za sufinansiranje projekata/programa u oblasti javnog informisanja na jezicima manjina

Cilj konkursa je podrška ostvarivanju prava nacionalnih manjina i etničkih zajednica u informisanju na sopstvenom jeziku i negovanju sopstvene kulture i identiteta. Predmet konkursa je sufinansiranje troškova proizvodnje:

programskih sadržaja štampanih javnih glasila i Internet izdanja: tematski članci, analize, reportaže, feljtoni.

programskih sadržaja radija i televizije: informativne, kulturne, umetničke, obrazovne, naučne i dokumentarne emisije.

Pravo učešća na konkursu imaju osnivači/izdavači javnih glasila i pravna i fizička lica registrovana za produkciju televizijskog i radijskog programa.

Pravo učešća na konkursu nemaju osnivači/izdavači štampanih javnih glasila na jezicima nacionalnih manjina koja se finansiraju iz budžeta.

Ministarstvo kulture RS sufinansira projekte najviše do 90% vrednosti projekta, a projekte javnih preduzeća do 50% vrednosti projekta.

Najviši iznos traženih sredstava je 1.200.000,00 dinara.
Predlagači ne smeju konkurisati sa istim projektom kojim su već učestvovali na konkursu Ministarstva kulture.
Svaki predlagač može konkurisati sa najviše 2(dva) projekta.
Predloženi projekat se mora realizovati preko javnog glasila.

Konkurs je otvoren do 06. 02. 2009. godine.