Конкурс за суфинансирање израде техничке документације за обезбеђење доступности воде за наводњавање пољопривредних култура

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО Бул. Михајла Пупина 16, Нови Сад Расписује К О Н К У Р С за суфинансирање израде техничке документације за обезбеђење доступности воде за наводњавање пољопривредних култура 1. ЦИЉ И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА: Циљ конкурса јесте суфинансирање израде техничке документације за обезбеђење доступности воде за наводњавање пољопривредних култура на […]

Nastavi

Konkurs za sufinansiranje opremanja poljočuvarske službe

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО Бул. Михајла Пупина 16, Нови Сад Расписује К О Н К У Р С за суфинансирање опремања пољочуварске службе 1. ЦИЉ И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА: Циљ конкурса јесте oпремање пољочуварске службе с територије АП Војводине. 2. ВИСИНА И НАМЕНА СРЕДСТАВА: Укупан износ бесповратних средстава који се додељује по овом […]

Nastavi

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ВОДНИХ ОБЈЕКАТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 1. ПРЕДМЕТ И ЦИЉ КОНКУРСА Предмет конкурса јесте суфинансирање изградњe и реконструкцијe водних објеката у јавној својини, ради унапређивања животних услова у градским, приградским и сеоским насељима на целокупној територији Аутономне покрајине Војводине. Основни циљ јесте обезбеђење санитарно чисте пијаће воде […]

Nastavi