Konkursi Ambasade Kraljevine Holandije za civilno društvo u Srbiji

Konkursi

AMBASADA KRALJEVINE HOLANDIJE

Konkursi Ambasade Kraljevine Holandije za civilno društvo u Srbiji

Ambasada Kraljevine Holandije objavila je dva konkursa za koje mogu aplicirati organizacije civilnog društva iz Srbije. Projektne predloge možete slati tokom cele godine.

Fond za ljudska prava – instrument putem koga ambasada podržava aktivnosti lokalnih organizacija civilnog društva koje se bave zaštitom i promocijom ljudskih prava. Podržavaju se projekti koji doprinose primeni ljudskih prava za koju se država obavezala, ili dijalog o ljudskim pravima u zemlji. Prilikom dodele sredstava, posebna pažnja se poklanja ozbiljnosti situacije u oblasti ljudskih prava u odnosu na prioritete ljudskih prava Holandije kao i efektivnosti predloženih aktivnosti.

Više informacija i kontakt za sva pitanja možete naći ovde.

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava.

MATRA – Fond za regionalno partnerstvo Holandije – u okviru ovog programa postoji nekoliko instrumenata, dok svaki od njih ima za cilj da unapredi odnos između vlada i građana na različite načine, u ovkiru četiri glavne teme: 1) podrška demokratskom razvoju, 2) organizacije civilnog društva, 3) promocija vladavine prava i 4) pouzdane institucije.
U okviru MATRA programa pruža se direktna podrška projektima lokalnih organizacija civilnog društva kako bi se promovisao konstruktivni dijalog između vlada i civilnog društva kroz male projekte zasnovane na potrebama lokalne zajednice. Glavne oblasti podrške su pravni okvir i pravda, dobra uprava (javna uprava, javni red i policija).

Više informacija i kontakt za pitanja možete naći ovde.

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava.