Suzbijanje ekstremističkih ideologija

FONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO U SRBIJI Suzbijanje ekstremističkih ideologija Cilj programa • Smanjivanje podložnosti za prihvatanje i podržavanje ekstremističkih stavova i ideologija. Očekivani ishodi programskih aktivnosti • Unapređeno znanje o novim uzrocima ekstremizma. • Intenzivirano zagovaranje i afirmisanje novih javnih politika usmerenih na poboljšanje položaja “gubitnika tranzicije“. • Osnaženo delovanje novih aktera civilnog društva koji […]

Nastavi

Inkluzivno obrazovanje

FONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO U SRBIJI Inkluzivno obrazovanje Ciljevi programa • Osiguranje održivosti koncepta inkluzivnog obrazovanja u obrazovnom sistemu. • Efektivna zaštita prava na kvalitetno obrazovanje za sve. • Stvaranje modela interkulturalnog obrazovanja. Očekivani ishodi programskih aktivnosti • Formirana proaktivna “Mreža prijatelja inkluzivnog obrazovanja” koja se sastoji od nastavničkih (uključujući i nastavnike na manjinskim jezicima) […]

Nastavi

Unapređenje poštovanja prava LGBTIQ osoba

FONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO U SRBIJI Unapređenje poštovanja prava LGBTIQ osoba Ciljevi programa • Intenziviranje dijaloga između pripadnika LGBTIQ manjine i “većine”. • Unapređenje zaštite individualnih ljudskih prava LGBTIQ osoba. Očekivani ishodi programskih aktivnosti • Unapređeno razumevanje LGBTIQ identiteta od strane „većine“ i de-tabuizacija LGBTIQ identiteta (kroz studije, kulturu, umetnost, medije). • Povećana efikasnost i […]

Nastavi