NALED – Konkurs 2024

Konkursi

NALED

Konkurs 2024

NALED i Vlada Republike Srbije, uz podršku kompanije Philip Morris, pozivaju startape, preduzetnike, mikro, mala i srednja preduzeća (MMSPP) i sve one koji imaju inovativne biznis ideje, da se u periodu od 15. aprila do 31. maja 2024. prijave za StarTech program podrške inovacijama!
U okviru četvrtog godišnjeg konkursa, kandidati mogu da konkurišu za bespovratna finansijska sredstva u vrednosti do 50.000 dolara, kao i Program ubrzanog razvoja (Soft Acceleration Program), koji ima za cilj da biznisima pomogne u prilagođavanju proizvoda za tržište, pronalaženju investitora i korisnika.

o Korisnici: Preduzetnici i biznisi koji su registrovani od 01.01.2015. godine, a ne kasnije od 31.12.2023. godine.

Nakon prve tri godine programa, tokom kojih je podrška u većoj meri bila usmerena na inovacije u ranoj fazi razvoja, aktivnosti podrške nastavljamo sa većim fokusom na projekte većeg nivoa spremnosti za izlazak na domaća i strana tržišta investicija, proizvoda i usluga – u odnosu na ranije godine, program nije namenjen neformalnim timovima i projektima koji nisu započeli razvoj proizvoda.

Upoznajte se sa detaljnim pravilima učešća kroz Vodič za aplikante i konkursnom dokumentacijom koju je potrebno da pripremite pre popunjavanja prijave. Svi zainteresovani treba da popune onlajn prijavni formular, prilože biznis plan u predviđenom formatu i prateću dokumentaciju najkasnije do 31. maja 2024. u 18.00h.

Na konkurs se mogu prijaviti registrovani biznisi ili timovi u osnivanju, koji su u obavezi da se formalno registruju ukoliko budu izabrani za korisnike sredstava.

STRUČNA PODRŠKA
Kandidati kojima je potrebna pomoć u pripremi biznis plana kao uslova za prijavu, i ove godine imaju mogućnost prijave za stručnu podršku u pripremi biznis plana za prijavu za finansijsku podršku, do 10. maja u 18:00h, nakon čega će ih kontaktirati stručni tim StarTech-a.

Detaljnije