SDC – Do 100.000 evra bespovratne podrške za transformaciju poslovanja

Konkursi

ŠVAJCARSKA AGENCIJA ZA RAZVOJ I SARADNJU (SDC)

Do 100.000 evra bespovratne podrške za transformaciju poslovanja

„SME HUB“, projekat podrške malim i srednjim preduzećima, najavljuje novi ciklus bespovratnog finansiranja, čiji je cilj da podrži mala i srednja preduzeća koja imaju ambiciju da postanu dobavljači multinacionalnim i velikim domaćim kompanijama, ali i onima koji to već jesu, a žele da dalje razvijaju interne organizacione kapacitete.

„SME HUB“ je produkt javno-privatnog partnerstva Vlade Švajcarske koju predstavlja Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) i srpske kompanije „ICT Hub“ i predstavlja važnu sponu u srpskoj privredi i podršci malim i srednjim preduzećima u Srbiji.
Namenjen je malim i srednjim preduzećima proizvođačima privatnih robnih marki, komponenti, poluproizvoda, ambalaža i slično u industrijama kao što su FMCG, građevina, auto industrija, drvna i tekstilna industrija, plastičarska, metaloprerađivačka i druge.

„SME HUB“ pruža bespovratna sredstva za transformaciju poslovanja u vrednosti maksimum do 100.000 evra za unapređenje performansi domaćih preduzeća i transformaciji poslovanja kako bi se zadovoljili zahtevi i standardi globanog tržišta i multinacionalnih kompanija.

Transformacija poslovanja se odnosi na dobijanje neophodnih sertifikata, licenci, ERP, profesionalizaciju menadžmenta, izgradnju sistema, reorganizaciju firme, upravljanje finansijama, tokovima novca, ljudskim resursima, prodajom, bezbednost i zaštitu na radu, ESG… Priliku da budu deo projketa imaju sve firme koje posluju minimum 3 godine, imaju najmanje 15 zaposlenih, ostvaruju 200 hiljada evra prihoda godišnje i više i da imaju domaći vlasnički kapital najmanje 51 odsto.

Prijavljivanje za ovu fazu traje do početka juna meseca, kada počinje sledeći ciklus. Svi zainteresovani mogu da popune formular na sajtu „SME HUB“ u delu “Postani dobavljač“. Preduzeća koja ispunjavaju uslove biće kontaktirane radi daljih koraka uključivanja u projekat, dok će se firme koje trenutno ne ispunjavaju uslove zadržati u bazi, pružajući im priliku za učešće u projektu u budućnosti.

„SME HUB“ ima budžet, koji je vredan više od 7 miliona švajcarskih franaka, sa namerom da što veći broj domaćih malih i srednjih preduzeća prođe kroz proces poslovne transformacije u narednih pet godina. Zadatak „SME HUB“-a je i da multinacionalne kompanije poveže sa adekvatnim domaćim dobavljačima i da kroz analizu poslovanja, uz konsultante, finansira i koordinira modernizaciju poslovanja i tako otkloni sve eventualne prepreke za uspostavljanje dalje saradnje. Krajni cilj je da lokalno preduzeće koje je ušlo u projekat postane dobavljač multinacionalnoj kompaniji i na taj način uđe na globalno tržište.

Za više informacija možete posetiti sajt „SME HUB“ ili pisati na info@smehub.rs.

Izvor