Lokalni razvoj otporan na klimatske promene

Konkursi

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE

Lokalni razvoj otporan na klimatske promene

Ministarstvo zaštite životne sredine i Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), uz podršku Globalnog fonda za životnu sredinu (GEF), sprovode projekat „Lokalni razvoj otporan na klimatske promene“. Pozivamo lokalne samouprave, privredne subjekte iz javnog i privatnog sektora, organizacije civilnog društva, naučno-istraživačke i akademske ustanove, kao i fizička lica, da podnesu svoje predloge inovativnih rešenja za smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte (GHG) i borbu protiv klimatskih promena.

Pružajući podršku realizaciji ovih ideja, želimo da doprinesemo stvaranju zajednica koje mogu efektivno da odgovore na klimatske promene.

Projekat „Lokalni razvoj otporan na klimatske promene“ pokreće dva izazova za rešavanje izazova klimatskih promena i poziva sve zainteresovane da podnesu predloge inovativnih rešenja koja će na praktičan način doprineti smanjenju emisija GHG i jačanju otpornosti zajednice na klimatske promene, kao i da razrade, finansiraju i primene ova rešenja.

Predmet konkursa: Lokalni razvoj otporan na klimatske promene
1. Izazov otvorenih podataka
2. Izazov za inovativna rešenja

Cilj konkursa: rešavanje izazova klimatskih promena

Pravo učešća na konkursu imaju (pravni status): lokalne samouprave, privredne subjekte iz javnog i privatnog sektora, organizacije civilnog društva, naučno-istraživačke i akademske ustanove, kao i fizička lica

Maksimalni iznos po učesniku (u dinarima):
1. Izazov otvorenih podataka
Odabrana rešenja biće nagrađena novčanom nagradom u iznosu do 10.000 USD – za gradove (najviše pet gradova) i do 5.000 USD – za opštine (najviše pet opština).

2. Izazov za inovativna rešenja
5.000 USD za fizička lica
10.000 USD ostalim organizacijama i institucijama

Rok za podnošenje prijava:
1. Izazov otvorenih podataka do 28.02.2018.

2. Izazov za inovativna rešenja do 31.01.2018.

Kontakt:
1. otvorenipodaci@klimatskepromene.rs
2. inovativnaresenja@klimatskepromene.rs

Detaljnije