STALNA KONFERENCIJA GRADOVA I OPŠTINA – SAVEZ GRADOVA I OPŠTINA SRBIJE (SKGO) – Drugi poziv – Paketi podrške gradovima i opštinama

Konkursi Poziv Vesti

Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije (SKGO)

Drugi poziv – Paketi podrške gradovima i opštinama

Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije (SKGO), u okviru projekta „Održive i inkluzivne usluge na lokalnom nivou“ koji finansira Vlada Švedske i realizuje SKGO uz stratešku podršku Švedske asocijacije lokalnih vlasti i regiona (SALAR), poziva gradove i opštine da se prijave za pakete podrške u jednoj od četiri ponuđene tematske oblasti: Zaštita životne sredine, Lokalni ekonomski razvoj – žensko preduzetništvo, Smanjenje rizika od katastrofa i Rodna ravnopravnost.

Paket podrške predstavlja skup aktivnosti prilagođen lokalnim potrebama i kreiran tako da pomogne izabranim lokalnim samoupravama u rešavanju konkretnog problema ili ostvarenju određenog cilja. Ovi paketi će pomoći lokalnim vlastima u podizanju nivoa efikasnosti rada, unapređenju kapaciteta i pružanju usluga na inovativan, efikasan i održiv način, u skladu sa EU standardima.

Paketi podrške ne predviđaju bilo kakvu finansijsku podršku izabranim lokalnim samoupravama.

Gradovi i opštine se mogu prijaviti za sledeće pakete podrške koji se nalaze na ovom linku.

Dokumentacija za podnošenje prijave može se dostaviti na bilo koji od sledećih načina: lično, poštom, kurirskom službom ili elektronskim putem, a krajnji rok za dostavljanje prijava je 25. decembar 2023. godine, do 16 časova.

Detaljni opisi paketa podrške, zahtevi i kriterijumi odabira LS za podršku kroz pakete podrške, potrebna dokumentacija i formulari kao i uputstvo i načine za prijavljivanje za dodelu paketa podrške nalaze se u priloženom dokumentu, kao i na linku – DRUGI POZIV, KRITERIJUMI I OPIS PAKETA PODRŠKE