JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU PROGRAMA PODSTICANjA ZAPOŠLjAVANjA MLADIH „MOJA PRVA PLATA“

I OSNOVNE INFORMACIJE O PROGRAMU Program podsticanja zapošljavanja mladih „Moja prva plata“ (u daljem tekstu: Program) podrazumeva osposobljavanje nezaposlenog za samostalan rad, odnosno praksu na poslovima kod poslodavca u cilju sticanja znanja, veština i kompetencija za rad. Program se realizuje bez zasnivanja radnog odnosa. U Program se uključuju nezaposlena lica sa najmanje srednjim obrazovanjem i […]

Nastavi

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa podrške podizanju inovacionih kapaciteta jedinica lokalne samouprave na teritoriji Republike Srbije

Sredstva u maksimalnom iznosu od 80.000.000,00 dinara po odobrenom projektu, opredeljena su za realizaciju projekata kojima se implementiraju nove tehnologije i aplikacije u okviru koncepta „pametnih i bezbednih gradova“ koje će život stanovnika u gradovima i opštinama u Republici Srbiji učiniti bezbednijim, jednostavnijim i jeftinijim, a gradove i opštine inkluzivnim, efikasnim i održivim. Cilj Opšti […]

Nastavi

JAVNI POZIV: PODRŠKA MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA ZA NABAVKU OPREME U 2021. GODINI

JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA u okviru Programa podrške malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme u 2021. godini Cilj Programa jeste podrška investicijama i podsticaj bržem privrednom razvoju. Sredstva opredeljena Programom namenjena su za sufinansiranje nabavke nove proizvodne opreme i opreme direktno uključene u proces proizvodnje razmenjivih dobara i izvođenje građevinskih radova, i […]

Nastavi