POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM – Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana za finansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala Autonomne pokrajine Vojvodine u 2023. godini – organizovanje manifestacije

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana za finansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala Autonomne pokrajine Vojvodine u 2023. godini – organizovanje manifestacije

Ciljevi Konkursa za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana za finansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala Autonomne pokrajine Vojvodine u 2023. godini – organizovanje kongresa (u daljem tekstu: Konkurs) su: podrška udruženjima građana koja se bave unapređenjem turističke ponude i koja organizuju kongrese, afirmacija kongresnog turizma kao značajnog faktora razvoja turizma u AP Vojvodini, podizanje profesionalnih standarda kongresnog turizma, unapređenje kongresno turističke ponude i pozicioniranje AP Vojvodine kao poželjne turističke destinacije.

Bespovratna sredstva su namenjena za organizovanje kongresa kao vrste manifestacije (u daljem tekstu: Kongres) koji se održavaju na teritoriji AP Vojvodine od 1.11.2023. godine do 31.10.2024. godine u skladu sa ciljevima Konkursa. Pod Kongresom u smislu ovog konkursa se smatra manifestacija iz oblasti poslovnog turizma koja
doprinosi prepoznatljivosti AP Vojvodine kao poželjne destinacije za razvoj „MICE“ turizma (meetings, incentives, conferences and exhibitions tourism-MICE tourism), odnosno doprinosi promociji turističkih vrednosti AP Vojvodine, razvoju privredno-poslovne saradnje koja podrazumeva
privlačenje poslovnih ljudi, stručnjaka i istraživača iz različitih oblasti.

Bespovratna sredstva se dodeljuju u iznosu od najmanje 200.000,00 dinara do najviše 2.000.000,00 dinara sa PDV.

Pravo učešća na Konkursu imaju udruženja građana i druge neprofitne institucije upisane u registar Agencije za privredne registre sa aktivnim statusom, koje svojim programima afirmišu i podstiču ciljeve Konkursa (u daljem tekstu: Podnosilac prijave).

Rok za podnošenje prijave je 18.11.2023. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam putem telefona 021/487 4248 svakog radnog dana, od 10.00 do 14.00 sati.

Detaljnije