Program Dunavskog regiona – Drugi poziv

Konkursi

INTERREG PROGRAMME DANUBE REGION

Dunavski transnacionalni program – drugi poziv

U ovom pozivu se prihvataju samo potpuni predlozi projekta, ne traži se koncept.

Ko se može prijaviti?

Prihvatljivi kandidati uključuju javne organe, neprofitne organizacije (i privatne), obrazovne institucije, istraživačke organizacije i druge relevantne zainteresovane strane iz Dunavskog regiona. Svaki projekat mora uključiti najmanje tri projektna partnera iz tri različite zemlje programske oblasti.

Prioriteti i specifični ciljevi:
Pametniji Dunavski region
• Istraživanje i inovacije
• Veštine za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju i preduzetništvo

Zeleniji Dunavski region sa manjim emisijama ugljenika
• Obnovljiva energija
• Adaptacija ne klimatske promene i upravljanje katastrofama
• Unapređenje kvaliteta vode i sedimenata
• Zaštita i očuvanje biodiverziteta u ekološkim koridorima i eko-regionima

Socijalniji Dunavski region
• Pristupačnija, inkluzivnija i efikasnija tržišta rada
• Pristupačnije, inkluzivnije kvalitetne usluge obrazovanju, obučavanju i doživotnom učenju
• Socio-ekonomski razvoj kroz nasleđe, kulturu i turizam

Bolje upravljanje kroz saradnju u Dunavskom regionu
• Institucionalni kapaciteti za makroregionalno upravljanje

Sopstveno učešće: 20%

Rok za prijavu: 29. mart 2024., 14h

Trajanje projekta: maksimum 36 meseci

Detaljnije