Javni konkurs za finansiranje programa udruženja građana u oblasti socijalne zaštite

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SOCIJALNU POLITIKU, DEMOGRAFIJU I RAVNOPRAVNOST POLOVA.

Javni konkurs za finansiranje programa udruženja građana u oblasti socijalne zaštite i zaštite lica sa invaliditetom, boračko – invalidske zaštite, društvene brige o deci i popularizacije pronatalitetne politike u 2020. godini

Rok: 19. mart 2020.

Detaljnije