FOND ZA INOVACIONU DELATNOST – Javni poziv za Program sufinansiranja inovacija (MATCHING GRANTS PROGRAM)

Konkursi

FOND ZA INOVACIONU DELATNOST

Javni poziv za Program sufinansiranja inovacija (MATCHING GRANTS PROGRAM)

Ciljevi Programa: Program sufinansiranja inovacija ima za cilj da podstakne postojeće i profitabilne mikro, male i srednje inovativne kompanije u Republici Srbiji da se upuste u razvoj i komercijalizaciju tehnoloških inovacija u obliku novih i unapređenih proizvoda, usluga, tehnologija i tehnoloških procesa, kako bi se stvorila nova tržišna vrednost, obezbedili visoko plaćeni poslovi, povećao rast prihoda i izvoza i unapredila konkurentnost Srbije.

 

Maksimalni iznos finansiranja koji Fond za inovacionu delatnost (u daljem tekstu: Fond) može dodeliti po pojedinačnom projektu je 500.000 evra.
Finansiranje dodeljeno od strane Fonda može pokriti:
• Maksimum 70% ukupnih troškova projekta (Odobreni Budžet Projekta) za mikro i mala privredna društva i maksimalno 60% od ukupno odobrenog budžeta projekta za srednja privredna društva.

Svaki Podnosilac Prijave mora obezbediti obavezno sufinansiranje za projekat na sledeći način:
• Minimum 30% ukupnog Odobrenog Budžeta Projekta za mikro i mala privredna društva i 40% za srednja privredna društva.

Sufinansiranje od strane Podnosioca Prijave mora doći iz drugih, privatnih izvora, nezavisno od Fonda ili bilo kog drugog javnog programa finansiranja.

Trajanje projekta u okviru Programa sufinansiranja inovacija može biti najviše do 18 meseci.

„Rojalti plaćanja“ su obaveza korisnika granta u slučaju uspešnog ishoda finansiranog projekta (ukoliko projekat rezultira ostvarenim prihodom) i podrazumevaju godišnju isplatu Fondu od 5% ukupnog godišnjeg prihoda generisanog prodajom nove tehnologije/proizvoda/usluge (15% ako je u pitanju licenciranje tehnologije/proizvoda/usluge trećem licu) u roku od 5 godina od završetka projekta, ili do najviše 120% od ukupno dodeljenog granta, šta god bude prvo ispunjeno. Fond za inovacionu delatnost snosi rizik zajedno sa korisnikom granta u slučaju neuspešnog razvoja proizvoda/usluge/tehnologije, tako da se u tom slučaju ne zahtevaju „rojalti plaćanja“.

Fond će razmotriti finansiranje projekata iz svih oblasti nauke i tehnologije i iz bilo kog industrijskog sektora. Ipak, ovaj program je usklađen sa Strategijom pametne specijalizacije u Srbiji, koja se fokusira na četiri prioritetna domena:
• Hrana za budućnost;
• Informaciono-komunikacione tehnologije (uključujući poseban fokus na Veštačku Inteligenciju, kako je to predviđeno Strategijom razvoja veštačke inteligencije u Republici Srbiji za period od 2020-2025, dostupnoj na linku);
• Mašine i proizvodni procesi budućnosti;
• Kreativne industrije.

Najmanje 50% raspoloživih sredstava za ovaj javni poziv biće opredeljeno za prijave iz gorenavedenih prioritetnih domena, ukoliko bude dostupno dovoljno kvalitetnih projekata.

Dodatno, Fond za inovacionu delatnost će nastaviti da zajedno sa Vladom Republike Srbije i Evropskom unijom kao glavnim partnerima u podršci inovacijama pruža podršku projektima koji doprinose povećanom socijalnom uključivanju osoba sa invaliditetom koristeći napredne tehnologije.

Uslovi učešća u Programu sufinansiranja inovacija
• Podnosilac Prijave je pravno lice osnovano u skladu sa važećim Zakonom o privrednim društvima, registrovano u Agenciji za privredne registre Republike Srbije (APR), i koje se nalazi u Srbiji;
• Podnosilac Prijave je većinski privatno mikro, malo ili srednje preduzeće, osnovano u Srbiji skladu sa važećim Zakonom o računovodstvu, isključujući novoosnovana pravna lica onako kako su definisana u skladu sa ovim zakonom;
• Podnosilac Prijave je ostvario poslovni prihod u visini od najmanje EUR 300.000 u prethodnoj ili tekućoj poslovnoj godini i mora biti profitabilno.
Prijave će biti procenjene na osnovu sledećih kriterijuma:
• Kvalifikacije menadžmenta i ključnog osoblja i sposobnost kompanije da realizuje projekat;
• Inovativna tehnologija, proizvod ili usluga; jasno određena i nesporna prava intelektualne svojine i njihov potencijal;
• Jasna tržišna potražnja, konkurentska pozicija (po mogućnosti na svetskom tržištu) i potencijal za komercijalizaciju;
• Potencijal za ostvarivanje prihoda u roku od dve do tri (2-3) godine nakon početka projekta;
• Izvodljiva metodologija i sposobnost implementacije;
• Korišćenje sredstava i adekvatnost budžeta projekta;
• Upravljanje rizikom tehnologije i implementacije.

Samo će Prijave koji ispunjavaju sve gore navedene kriterijume i ostvaruju izuzetne rezultate u njima biti predložene za finansiranje. Dodatni detalji u vezi sa procesom procene mogu se naći u Smernicama za procenu projekata (eng. „Review Guidelines“), dostupnim na linku.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 15. septembar 2023. godine do 12:00 časova.

Kontakt: matching.grants@inovacionifond.rs

Detaljnije