Konkurs u oblasti socijalne zaštite i zaštite lica sa invaliditetom, boračko – invalidske zaštite, društvene brige o deci i popularizacije pronatalitetne politike

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SOCIJALNU POLITIKU, DEMOGRAFIJU I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni konkurs za finansiranje programa udruženja građana u oblasti socijalne zaštite i zaštite lica sa invaliditetom, boračko – invalidske zaštite, društvene brige o deci i popularizacije pronatalitetne politike u 2019. godini

Rok: 14.02.2019.

Detaljnije