Poljska razvojna pomoć 2023

Konkursi

AMBASADA REPUBLIKE POLJSKE U BEOGRADU

Poljska razvojna pomoć 2023

Ambasada Republike Poljske u Beogradu oglašava poziv za slanje predloga projekata koji će biti realizovani u okviru razvojne saradnje (nekadašnji Mali grantovi).

Poljska posredstvom razvojne saradnje želi da doprinese izgradnji održivog sveta za sadašnje i buduće generacije. Preduzete aktivnosti poslužiće kao podrška partnerskim zemljama poljske razvojne saradnje u realizacji ciljeva održivog razvoja (eng. Sustainable Development Goals).

U skladu s tematskim prioritetima navedenim u Programu 2021–2030 https://www.gov.pl/web/polishaid/programming Ambasada Republike Poljske u Beogradu u pozivu objavljenom za 2023. godinu u fokusu ima sledeće tri oblasti:
• zdravstvenu zaštitu,
• jednake šanse u obrazovanju ,
• klimu i zaštitu životne sredine.

Za realizaciju razvojnih projekata u 2023. godini posredstvom poljskih ambasada u regionu Zapadnog Balkana Poljska je namenila 200 000 EUR i dodatnih 3 000 000 PLN (preko 600.000 evra) iz namenske rezerve državnog budžeta – finansiraće se projekti koji su dobili najviše ocene i koji su u skladu s navedenim prioritetima.

Za realizaciju i finansiranje projekata mogu konkurisati:
• nevladine organizacije;
• ustanove od javnog značaja;
• institucije državne uprave na centralnom i lokalnom nivou;
• katoličke verske misije i lokalni centri drugih veroispovesti, kao i verski motivisane organizacije (eng. faith-based organisations)

Organizacije i ustanove zainteresovane za slanje projektnih prijava molimo da prijavni formular iz priloga popunjen na srpskom, poljskom ili engleskom jeziku pošalju do 28. februara 2023. godine isključivo elektronskim putem na adresu: belgrad.amb.sekretariat@msz.gov.pl, sa naznakom: PoljskaPomoć2023.

Lista odabranih projekata biće objavljena tokom drugog kvartala tekuće godine na sajtu i društvenim mrežama Ambasade Poljske u Beogradu.

Za sva dodatna pitanja kontaktirajte nas.+381 11 20 65 322.

Detaljnije