Javnog poziva udruženjima građana za predaju predloga projekata za pružanje usluga socijalne podrške povratnicima/cama

Konkursi

UNDP

Javnog poziva udruženjima građana za predaju predloga projekata za pružanje usluga socijalne podrške povratnicima/cama

Beograd, 17. oktobar 2022. godine – Uz finansijsku podršku Evropske unije (EU), Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) raspisuje Javni poziv za predloge projekata koji će doprineti integraciji povratnika/ca po osnovu Sporazuma o readmisiji, posebno onih koji pripadaju romskoj populaciji.
Ovaj Javni poziv je namenjen organizacijama civilnog društva (udruženjima građana) u Republici Srbiji.
Cilj poziva je jačanje podrške socio-ekonomskoj integraciji povratnika u opštini Bujanovac, i gradovima Valjevo i Novi Sad.

Predloženi projekti bi trebalo da doprinesu povećanju kvaliteta, i unapređenju uspostavljanja i održivosti socijalnih usluga koje se pružaju građanima i građankama na lokalnom nivou, posebno povratnicima/cama i drugim ranjivim grupama.
Svoje prijave udruženja građana treba da dostave putem elektronske pošte, na sledeću adresu: integracija.povratnika.rs@undp.org.

Rok za podnošenje prijava na ovaj Javni poziv je 31.10.2022. godine, do 15 časova.

Ovaj Javni poziv je raspisan u okviru projekta ,,Jačanje nacionalnih i lokalnih sistema za podršku društveno-ekonomskoj integraciji povratnika na Zapadnom Balkanu’’, koji finansira Evropska Unija (EU), a sprovodi UNDP. Cilj ovog projekta je da se unapredi sposobnost institucija na Zapadnom Balkanu da primene sveobuhvatna rešenja za ekonomsko i socijalno osnaživanje povratnika/ca.

Detaljnije