Interreg IPA Romania-Serbia

EVROPSKA KOMISIJA Interreg IPA Romania-Serbia Prioriteti i specifični ciljevi P1 – Zaštita životnog okruženja i upravljanje rizicima SO1- Unapređenje zaštite i očuvanja prirode, biodiverziteta i zelene infrastrukture, uključujući i urbana područja, i smanjenje svih oblika zagađenja; SO2- Promovisanje obnovljive energije u skladu sa Direktivom (EU) 2018/2001, uključujući kriterijume održivosti postavljene u njoj; SO3 Promovisanje energetske […]

Nastavi