Poziv za podnošenje prijava za Stručno-savetodavnu podršku u okviru projekta „Podrška lokalnim samoupravama za širenje dobrih politika i praksi podrške roditeljstvu“

Konkursi

SKGO

Poziv za podnošenje prijava za Stručno-savetodavnu podršku u okviru projekta „Podrška lokalnim samoupravama za širenje dobrih politika i praksi podrške roditeljstvu“

Stalna konferencija gradova i opština raspisuje Poziv za podnošenje prijava za Stručno-savetodavnu podršku:
za pružanje ekspertske/mentorske podrške i stručnog znanja u oblasti unapređenja politika podrške roditeljstvu i ranom razvoju dece na lokalnom nivou

Poziv za Stručno-savetodavnu podršku raspisuje se u okviru projekta „Podrška lokalnim samoupravama za širenje dobrih politika i praksi podrške roditeljstvu“ (u daljem tekstu: Projekat) koji sprovodi Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije (u daljem tekstu: SKGO). Projekat se realizuje u okviru šireg programa „Podrška podsticajnom roditeljstvu kroz igru“, koji sprovode Vlada Republike Srbije i UNICEF, zajedno sa implementacionim partnerima SKGO i Harmonija – Centar za podršku ranom razvoju i porodičnim odnosima uz finansijsku podršku Fondacije LEGO.

Stručno-savetodavna podrška LS podrazumeva pružanje ekspertske/mentorske podrške i druge vidove savetodavne podrške kao i radionice/obuke u oblasti unapređenja politika podrške roditeljstvu i ranom razvoju dece na lokalnom nivou kroz podršku unapređenju postojećih ili razvoju novih mera, javnih politika ili lokalnih akata u LS u skladu sa utvrđenim znanjem, iskustvom i dobrom praksom u 5 pilot gradova.

Pravo na učešće imaju svi zainteresovani gradovi, opštine i gradske opštine u Republici Srbiji osim lokalnih samouprava navedenih u poglavlju 2.1. Smernica za podnošenje prijava, koje se nalaze u okviru Dokumentacije i uputstava za prijavljivanje.

Rok za dostavljanje prijava je 14. mart 2022. godine do 16 časova na e-mejl adresu secretariat@skgo.org.

Za sve dodatne informacije u vezi sa podnošenjem prijava za Stručno-savetodavnu podršku možete kontaktirati: Sonju Vujin, telefon: +381 64 870 33 88, e-mail: sonja.vujin@skgo.org

Detaljnije