Konkursi Nacionalne službe za zapošljavanje

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE Javni poziv za učešće u finansiranju mere obuka na zahtev poslodavca u 2022. godini Javni konkurs za refundaciju troškova podrške osobama sa invaliditetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima u 2022. godini Javni poziv za realizaciju mere pripravništva za mlade sa visokim obrazovanjem u 2022. godini Javni konkurs za subvenciju zarade […]

Nastavi

Konkursi za finansiranje – sufinansiranje programa i projekata u oblasti kulture u AP Vojvodini u 2022. godini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU, JAVNO INFORMISANJE I ODNOSE SA VERSKIM ZAJEDNICAMA Konkursi za finansiranje – sufinansiranje programa i projekata u oblasti kulture u AP Vojvodini u 2022. godini 1. Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti filmske umetnosti i ostalog audio-vizuelnog stvaralaštva u AP Vojvodini u 2022. godini 2. Konkurs za finansiranje – sufinansiranje projekata u […]

Nastavi

Javni konkurs za sufinansiranje programa/projekata u oblasti naučnoistraživačkog razvoja nevladinih organizacija u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2022. godini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUČNOISTRAŽIVAČKU DELATNOST Javni konkurs za sufinansiranje programa/projekata u oblasti naučnoistraživačkog razvoja nevladinih organizacija u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2022. godini 1. Sekretarijat će, u skladu sa Finansijskim planom, sufinansirati programe/projekte u oblasti naučnoistraživačkog razvoja nevladinih organizacija u Autonomnoj pokrajini Vojvodini. Za ove namene odobrena su sredstva u ukupnom iznosu […]

Nastavi