Konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA Konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude 1. Predmet Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisuje javni konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude, u skladu sa Zakonom o budžetu Republike Srbije i Uredbom o uslovima i načinu dodele i korišćenja kreditnih sredstava za podsticanje […]

Nastavi

Кonkurs za ostvarivanje prava na regresiranje putnih troškova studenata – putnika – opština Kanjiža

OPŠTINA KANJIŽA Кonkurs za ostvarivanje prava na regresiranje putnih troškova studenata – putnika I Pravo na regresiranje putnih troškova ostvaruje se u 2022. godini. II Pravo na regresiranje putnih troškova imaju studenti koji: 1. imaju prebivalište na teritoriji opštine Kanjiža 2. svakodnevno putuju na međumesnoj relaciji od mesta stanovanja do ustanove visokog ili višeg obrazovanja […]

Nastavi