Javni poziv za podnošenje prijava gimnazija i srednjih škola koje imaju gimnazijska odeljenja za dodelu finansijskih sredstava u cilju unapređivanja uslova za ostvarivanje nastave i učenja

Konkursi

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Javni poziv za podnošenje prijava gimnazija i srednjih škola koje imaju gimnazijska odeljenja za dodelu finansijskih sredstava u cilju unapređivanja uslova za ostvarivanje nastave i učenja

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja raspisuje javni poziv za podnošenje prijava gimnazija i srednjih škola koje imaju gimnazijska odeljenja za dodelu finansijskih sredstava u cilju unapređivanja uslova za ostvarivanje nastave i učenja.

Gimnazije i srednje škole koje imaju gimnazijska odeljenja sredstva mogu koristiti za opremanje kabineta nastavnih predmeta koji u svojim programima imaju laboratorijske vežbe ili za IKT opremu – kabinete za biologiju, fiziku, hemiju, informatiku i računarstvo ili za multimedijalne učionice.

Cilj je da se opremanjem kabineta obezbede uslovi za kvalitetniju nastavu i praktične vežbe koji će uticati na kvalitet ishoda učenja i doprineti razvoju znanja, veština i kritičkog mišljenja učenika.

Podnosilac prijave konkursnu dokumentaciju predaje na pisarnici Ministarstva ili šalje poštom u zatvorenoj koverti, s naznakom:

Javni poziv za podnošenje prijava gimnazija za dodelu finansijskih sredstava u cilju podizanja uslova za ostvarivanje nastave “ (ne otvarati)
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Sektor za srednje obrazovanje i vaspitanje i obrazovanje odraslih
Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, sprat III, Krilo C, Kancelarija 13

Rok za podnošenje prijava je do 10. febrara 2022. godine.

Neće se uzimati u razmatranje prijave koje se dostave posle navedenog roka, kao i prijave sa nepotpunom dokumentacijom i prijave dostavljene elektronskom poštom.

Detaljnije