Konkursi Nacionalne službe za zapošljavanje

Konkursi

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv za učešće u finansiranju mere obuka na zahtev poslodavca u 2022. godini

Javni konkurs za refundaciju troškova podrške osobama sa invaliditetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima u 2022. godini

Javni poziv za realizaciju mere pripravništva za mlade sa visokim obrazovanjem u 2022. godini

Javni konkurs za subvenciju zarade za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva u 2022. godini

Javni poziv za realizaciju mere pripravništva za nezaposlene sa srednjim obrazovanjem u 2022. godini

Javni poziv za realizaciju mere sticanja praktičnih znanja u 2022. godini

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlene osobe sa invaliditetom u 2022. godini

Javni poziv za realizaciju mere stručne prakse u 2022. godini

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2022. godini

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih u 2022. godini

Javni poziv nezaposlenima romske nacionalnosti za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2022. godini

Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2022. godini

Detaljnije