Poziv za podnošenje predloga projekata: Medisjke slobode i borba protiv nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja

Konkursi

BALKANSKI FOND ZA DEMOKRATIJU

Poziv za podnošenje predloga projekata: Medisjke slobode i borba protiv nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja

Rok za prijavu na konkurs
15.10.2021

Ko može da konkuriše?
• Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu
od 21.700 do 180.000 EUR

Vrsta podrške
Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške
Mediji
• Mediji
Ostalo
• Borba protiv nasilja u porodici

Geografska oblast podrške
• Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora
Organizacije se mogu prijaviti pojedinačno ili u partnerstvu sa drugim organizacijama civilnog društva (OCD)

Projektna dokumentacija
Call-WB6-Application-Narrative.doc
Results-framework-WB6.docx
Call-WB6_Budget-Form_Template.xls

Kako se konkuriše
Predlozi projekata se dostavljaju na engleskom jeziku. Više informacija o načinu konkurisanja se nalazi u pozivu za podnošenje predloga projekata.

Link do konkursa
https://www.gmfus.org/support-western-balkans-6-strengthening-media-freedom-and-fighting-domestic-and-gender-based

Izvor