Raspisan poziv za projekte za javno zagovaranje i uključivanje građana

Konkursi

BOŠ

Raspisan poziv za projekte za javno zagovaranje i uključivanje građana

Traže se glasni, aktivni građani!

Organizacija ste koja je usmerena na dobrobit svoje zajednice? Želite da javnim zagovaranjem doprinesete boljem kvalitetu života vaših sugrađana? Građani su vam važan saradnik u tom poslu? Potrebna su vam znanja i veštine javnog zagovaranja i komunikacije koja će vam omogućiti da efikasnije obavljate svoj posao? Želite da saznate više o inovativnim metodama javnog zagovaranja i pokrenete zajednicu da zajedno sa vama radi na stvaranju boljeg društva?

Onda ste na pravom mestu!
Program podrške civilnom društvu za javno zagovaranje (u daljem tekstu: Program) izvodi Beogradska otvorena škola (BOŠ) u saradnji sa Beogradskim fondom za političku izuzetnost (BFPE) i Balkanskom istraživačkom mrežom (BIRN) Srbija u okviru projekta „Aktivni građani – bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju“. Projekat se izvodi uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Projekat „Aktivni građani – bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju“ ima za cilj da doprinese jačanju demokratskog društva u Srbiji, utemeljenog na kulturi učešća građana u političkom procesu i doslednoj demokratskoj praksi.

Program podrške organizacijama civilnog društva za javno zagovaranje podstiče korišćenje javnog zagovaranja kao metode uticaja građana na pozitivne promene u Srbiji. Program teži osnaživanju organizacija i potvrđivanju njihove uloge u zastupanju interesa građana.

Program se realizuje kroz dve vrste podrške koje se obezbeđuju partnerskim organizacijama:
1) Projektna podrška
2) Programska podrška

Ovaj poziv se odnosi isključivo na PROJEKTNU PODRŠKU.

Ovo je treći Poziv u okviru Programa. Do sada je podržano 39 organizacija civilnog društva, a sve informacije o Programu se mogu naći na internet platformi javnozagovaranje.bos.rs.

U okviru trećeg Poziva će biti podržano 10 organizacija civilnog društva kroz projektnu podršku.

Šta podrazumeva Program podrške civilnom društvu za javno zagovaranje?
• Finansijska podrška za realizaciju projekata javnog zagovaranja u iznosu od 10.000 do 15.000 USD;
• Program jačanja kapaciteta za razvoj, upravljanje i finansijsko vođenje projekata, kao i program razvoja specifičnih znanja i veština vezanih za javno zagovaranje i uključivanje građana;
• Ekspertska i mentorska podrška tokom realizacija projekata;
• Povezivanje sa donosiocima odluka;
• Učešće u nacionalnim zagovaračkim aktivnostima.

Kojim temama se bavimo na Programu podrške civilnom društvu za javno zagovaranje?
• Unapređenje i zaštita ljudskih prava;
• Razvoj lokalne zajednice;
• Zaštita i unapređenje životne sredine i klimatske promene;
• Druge oblasti od značaja za društvo ili oblasti koje su postale prioritetne kao posledica pandemije Kovid-19, a u kojima se ostvaruju ciljevi i očekivani rezultati Programa.

Ko može da se prijavi?
Za učešće u Programu mogu se prijaviti organizacije civilnog društva koje su registrovane u skladu sa važećim Zakonom o udruženjima ili Zakonom o zadužbinama i fondacijama i koje u svojoj zajednici aktivno uključuju građane u svoj rad.

Kako organizacije mogu da se prijave?

Proces prijavljivanja se sastoji iz dve faze:
• Faza 1: Dostavljanje projektnih ideja;
• Faza 2: Dostavljanje punih predloga projekata.

U prvoj fazi selekcije za učešće u Programu od organizacija se očekuje da u formi kratkog koncepta, odnosno projektne ideje opišu problem koji žele da reše i rezultate koje žele da postignu, da predlože aktivnosti kojima smatraju da se problem može rešiti, kao i da identifikuju sve aktere koji im u tom procesu mogu pomoći.

U drugoj fazi selekcije će biti odabrano 20 organizacija koje će svoje projektne ideje razraditi u predloge projekata uz mentorsku podršku BOŠ tima.

Za 20 odabranih organizacija će biti organizovan pred-selekcioni trening tokom kojeg će od BOŠ tima dobiti mentorsku podršku i smernice za dalji razvoj projektnih ideja do nivoa razrađenih predloga projekata.

U skladu sa preporukama nadležnih organa, i u cilju poštovanja mera prevencije i zaštite od virusa korona, pred-selekcioni trening će biti organizovan onlajn.

O načinu učešća na pred-selekcionom treningu odabrane organizacije će biti blagovremeno informisane.

Prijave za učešće na Programu se vrše isključivo elektronski putem onlajn formulara kome možete pristupiti OVDE. Predlozi projektnih ideja koji budu dostavljeni na drugi način neće biti razmatrani.

Sve projektne ideje se moraju podneti koristeći sledeće formulare:
• Prijavni formular za podnošenje projektnih ideja
• Izjava nosioca projekta
• Izjava partnerske organizacije (ukoliko se projekat planira u partnerstvu 2 ili više organizacija)
• Izjava saradnika (ukoliko su saradnici planirani za sprovođenje projekta).

Sve potrebne informacije o Programu podrške civilnom društvu za javno zagovaranje, projektu „Aktivni građani-bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju“, kao i o uslovima za učešće u Programu, pogledajte u Smernicama, koje možete naći OVDE.

Više informacija?
Tokom trajanja otvorenog poziva zainteresovanim organizacijama na raspolaganju će biti i tim Beogradske otvorene škole putem mejla: javnozagovaranje@bos.rs. Tim Beogradske otvorene škole će davati odgovore na pojedinačna pitanja isključivo putem elektronske pošte.

Osim toga, dodatne informacije se mogu dobiti na info sesiji koja će biti održana 09. februara 2021. godine u 12 časova. Prijavljivanje za učešće na info sesiji je preko ovog LINKA, a snimak info sesije biće postavljen na sajt javnozagovaranje.bos.rs narednog dana.

Do kada je poziv otvoren?
Rok za podnošenje projektnih ideja je 17. februar 2021. godine, do 23 sata i 59 minuta. Predlozi projektnih ideja dostavljeni nakon postavljenog roka neće biti razmatrani.

Detaljnije