Poziv za pružaoce usluga u oblasti obrazovanja odraslih

Konkursi

Adult-LearneringPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOSST POLOVA

Poziv za pružaoce usluga u oblasti obrazovanja odraslih

U okviru aktivnosti na projektu ,,Obrazovanjem do lakšeg zapošljavanja“ („Education to Easier Employment – E3″)-REF. NO: 6526-00/2011/GRANT30, čiji je nosilac Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj-Banat, a partner Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnosst polova, finasiranog od strane IPA Programa Evropske Unije „Socijalno-ekonomski razvoj Dunavske regije u Srbiji“ i Austrijske razvojne agencije, pozivaju se zainteresovani pružaoci usluga u oblasti obrazovanja odraslih da dostave svoje prijave.

Cilj ove inicijative je da, prema međunarodnim standardima, proceni i selektuje pružaoce usluga u oblasti obrazovanja odraslih, radi podrške poslovanju Regionalnom edukativnom centru Banat u Zrenjaninu (u daljem tekstu REC Banat), uspostavljenom u okviru projekta „Obrazovanjem do lakšeg zapošljavanja“.

Poziv je otvoren za sve pružaoce usluga u oblasti obrazovanja odraslih (kompanije, trenere, javne obrazovne institucije, nevladine organizacije…). Zainteresovani pružaoci usluga treba da imaju najmanje tri godine profesionalnog iskustva, relevantne kvalifikacije, i potrebu za kontinuiranim profesionalnim razvojem.

Svi koji uspešno budu prošli proces selekcije, biće upisani u registar REC Banat kao autorizovani pružaoci usluga obrazovanja odraslih i promovisani na internet adresi.

Prijave se podnose na adresu: Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj – Banat, Čarnojevićeva 1, 23000 Zrenjanin, sa naznakom „Poziv za pružaoce usluga u oblasti obrazovanja odraslih“ Obrazac za prijavljivanje, možete pronaći i na adresi: www.banat.rs.

Rok za prijavljivanje je 15. mart 2014. god.

Detaljnije o pozivu