Javni konkurs za sufinansiranje programa i projekata usmereni na unapređenje prava nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u ap vojvodini u 2021. godini

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE – NACIONALNE ZAJEDNICE

Javni konkurs za sufinansiranje programa i projekata usmereni na unapređenje prava nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u ap vojvodini u 2021. godini

Javni konkurs se raspisuje programe i projekte udruženja, fondova i fondacija (u daljem tekstu: podnosilac prijave), usmerene na ostvarivanje prava nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine u 2021 godini.

I. RASPODELA SREDSTAVA

Javni konkurs se raspisuje na ukupan iznos od 33.000.000,00 dinara, po nacionalnim manjinama – nacionalnim zajednicama:
Mađarska nacionalna manjina-nacionalna zajednica 15.450.000,00 dinara
Romska nacionalna manjina-nacionalna zajednica 3.350.000,00 dinara
Hrvatska nacionalna manjina-nacionalna zajednica 3.200.000,00 dinara
Slovačka nacionalna manjina-nacionalna zajednica 3.200.000,00 dinara
Rumunska nacionalna manjina-nacionalna zajednica 2.350.000,00 dinara
Rusinska nacionalna manjina-nacionalna zajednica 1.200.000,00 dinara
Bunjevačka nacionalna manjina-nacionalna zajednica 1.050.000,00 dinara
Makedonska nacionalna manjina-nacionalna zajednica 660.000,00 dinara
Ukrajinska nacionalna manjina-nacionalna zajednica 410.000,00 dinara
Nemačka nacionalna manjina-nacionalna zajednica 300.000,00 dinara
Češka nacionalna manjina-nacionalna zajednica 130.000,00 dinara
Crnogorska nacionalna manjina-nacionalna zajednica 600.000,00 dinara
Ostale nacionale manjine-nacionalne zajednice 1.100.000,00 dinara

II. USLOVI KONKURSA

• Rok za podnošenje prijava je 3. mart 2021. godine.
• Na javni konkurs za dodelu budžetskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za unapređivanje položaja nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica se mogu prijaviti isključivo podnosioci prijave, koji imaju registrovano sedište na teritoriji AP Vojvodine.
• Na javnom konkursu se dodeljuju sredstva za programe i projekte podnosioca prijave, usmerene na ostvarivanje prava nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica, a naročito za:
– očuvanje i negovanje jezika, narodnih običaja i starih zanata;
– zaštitu i prezentaciju folklornog nasleđa;
– stvaranje uslova za razvoj kulture, nauke i umetnosti;
– negovanje i podsticanje narodnog stvaralaštva;
– predstavljanje kulturnih dobara od izuzetnog značaja;
– književno, dramsko, scensko, muzičko i likovno stvaralaštvo,memorijale, festivale, jubilarne manifestacije, umetničke kolonije, kampove kojima se neguju tolerancija i prava nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica;
– konferencije, turnire, skupove i slično, kojima se neguju tolerancija i prava nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica;
– negovanje i razvoj amaterizma, gostovanja ansambala;
– saradnju s matičnim zemljama i druge oblike saradnje.
• Na javni konkurs se ne mogu prijavljivati direktni i indirektni budžetski korisnici, privredna društva i nacionalni saveti nacionalnih manjina.
• Javni konkurs se objavljuje u „Službenom glasniku Autonomne pokrajine Vojvodine“, u jednom od javnih glasila koje pokriva celu teritoriju APV i na internet stranici Sekretarijata, kao i na portalu e-Uprava, na srpskom jeziku i na jeziku nacionalne manjine koji je u službenoj upotrebi u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

Dodatne informacije o javnom konkursu se mogu dobiti u Sekretarijatu, na br. tel. 021/ 487 4608, 487 4607, 487 4604, 487 4713 ili putem e-pošte adrian.borka@vojvodina.gov.rs.

Detaljnije