Program urgentnih grantova

Konkursi

REKONSTRUKCIJA ŽENSKI FOND

Program urgentnih grantova

Nestabilan politički i društveni kontekst i stalno kršenje ljudskih prava stvaraju preduslove za urgentne situacije. S druge strane, to je i obaveza za odgovorne donatore da aktivno reaguju i zauzimaju jasan stav protiv bilo kog oblika nepravde. Najvažnije odlike jedne donatorske podrške su da je brza, blagovremena, svesna konteksta i da odgovara na stvarne potrebe i zahteve ljudi ka kojima je usmerena.

Rekonstrukcija Ženski fond dodeljuje male grantove podrške koji su usmereni na omogućavanje pravovremenih, kratkoročnih intervencija u cilju izgradnje dugoročne strategije za unapređenje ženskih ljudskih prava. Urgentni grantovi se dodeljuju u slučajevima širenja straha i nesigurnosti, kada je novonastala situacija najgrubljeg narušavanja ženskih ljudskih prava, bezbednosti aktivistkinja i diskriminacije po bilo kom osnovu, nepredviđena i vremenski urgentna.

Maksimalan iznos granta je 150.000 din.

Procedura konkurisanja:
• Molimo vas da podnesete predlog projekta na formularu Rekonstrukcije Ženski fond na srpskom jeziku, sa budžetom u dinarskim iznosima.
• Formular za konkurisanje za program Urgentnih grantova možete da pronađete ovde.
• Predlozi projekata se stalno primaju.
• Urgentni zahtevi se rešavaju u roku od 72 sata.
• Odluke donosi Upravni odbor za Urgentne grantove
• Pitanja i nedoumice koje se odnose na pripremu predloga projekta možete uputiti na adresu office@rwfund.org.

Predlog projekta i budžet pošaljite na e-mail adresu office@rwfund.org ili poštom na adresu: Rekonstrukcija Ženski fond, Braće Baruh 6, 11000 Beograd.

U nastavku, pogledajte do sada prihvaćene zahteve i dodeljena sredstva iz programa Urgentni grantovi.

Ukoliko vas interesuje celokupna lista grantova koje dodeljujemo i koje smo do sada dodelile, možete da je pogledate ovde.

https://www.rwfund.org/programi/program-urgentnih-grantova/