Stipendije Žarana Papić

Konkursi

REKONSTRUKCIJA ŽENSKI FOND

Stipendije Žarana Papić

Kratko rečeno, do početka ovih ratova, feminizam je bio nešto kao fenomen pod staklenom kuglom. Organizovale smo diskusije i tako dalje. Međutim, mi nismo shvatale da možemo i politički da delujemo, jer smo bile pod staklenim zvonom Titovog socijalizma koji je potpuno omekšao. Tek su ratovi, pre svega u Hrvatskoj, pa posle toga u Bosni i Hercegovini, učinili da se, posebno na ovoj srbijanskoj strani, feministkinje politički angažuju protiv etničkog čišćenja, protiv militarizma i protiv nacionalizma. Tu su pre svega „Žene u crnom”, zatim Autonomni ženski centar i čak smo 1992. godine osnovale Centar za ženske studije. Kada smo pitale devojke – zašto ste došle u Centar za ženske studije, odgovarale su – hoćemo da mislimo.

Žarana Papić, feministička antropološkinja, politička aktivistkinja, 1949-2002

Stipendije Žarana Papić – podrška aktivistkinjama/akademkinjama za sticanje znanja u oblastima koje imaju veze sa rodnim/ženskim i mirovnim pitanjima.
Prioritet Ženskog fonda je stipendiranje učesnica u programima koji dugoročno doprinose razvoju znanja u Srbiji o rodnim/ženskim i mirovnim pitanjima. Prioritet imaju Master akademske studije politikologije – Studije roda na Fakultetu političkih nauka. Zavisno od raspoloživih sredstava, stipendije se mogu dodeliti i za druge značajne rodne i mirovne programe u zemlji ili inostranstvu.

Kome su namenjene stipendije?
Stipendija je namenjena aktivistkinjama (*ne nužno ženskih organizacija, iako one imaju prednost) i akademkinjama, devojkama/ženama koje žele da nastave obrazovanje u oblasti studija roda i mirovnih studija. Posebno se vodi računa o aplikantkinjama iz deprivilegovanih društvenih grupa.

Obaveze stipendistkinja:
Politika RŽFonda je da se sve stipendistkinje obavežu da će kao volonterke pomoći razvoju ženskih inicijativa kojima je njihova ekspertiza potrebna.
Po završetku programa, stipendistkinje su dužne da dostave izveštaj, kao i svoj završni rad.

Procedura konkurisanja:
Molimo vas da aplikaciju za stipendiju podnesete na RŽF formularu na srpskom jeziku, sa budžetom u dinarskim iznosima i da priložite CV. Formular za konkurisanje za program Stipendije Žarana Papić možete da pronađete ovde.
– Rokovi za slanje prijava su kraj januara (za februarsku rundu), kraj maja (za junsku rundu) i kraj septembra (za oktobarsku rundu).
– U roku od dve nedelje putem mejl ćete dobiti potvrdu da je vaša aplikacija stigla.
– Odluke donosi Upravni odbor, tri puta godišnje u ciklusima februar/juni/oktobar.
– Kada Upravni odbor odluči da podrži aplikaciju, donosi se odluka da li će biti podržana u punom ili delimičnom iznosu, zavisno od prioritetnosti oblasti apliciranja, kvaliteta aplikacije i raspoloživih sredstava.
– Za jednu studijsku godinu može se samo jednom aplicirati. Aplikantkinja ima pravo da aplicira 3 puta zaredom, nakon čega nema pravo da aplicira jednu kalendarsku godinu.
– Pitanja i nedoumice koje se odnose na aplikaciju za stipendiju možete uputiti na adresu office@rwfund.org.
– Aplikaciju pošaljite na e-mail adresu office@rwfund.org sa naznakom “Aplikacija za stipendiju Žarana Papić”.

Stipendistkinje imaju pravo da budu uključene u bazu Sagovornice po uspešnom završetku programa.
Arhivu do sada dodeljenih stipendija “Žarana Papić” možete da pronađete u nastavku.
Ukoliko vas interesuje celokupna lista grantova koje dodeljujemo i koje smo do sada dodelile, možete da je pogledate ovde.

Detaljnije