Drugi poziv za podnošenje predloga projekata Medijska i informaciona pismenost za organizacije civilnog društva u Srbiji

Konkursi

NOVOSADSKA NOVINARSKA ŠKOLA

Drugi poziv za podnošenje predloga projekata Medijska i informaciona pismenost za organizacije civilnog društva u Srbiji

Novosadska novinarska škola upućuje poziv za podnošenje predloga projekata čiji je cilj izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva u Srbiji radi promovisanja praksi i politika medijske i informacione pismenosti na lokalnom nivou.

Ovaj poziv za podnošenje predloga je deo regionalnog projekta „Mediji za građane – građani za medije“, koji se uz podršku Evropske unije realizuje u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji.

Poziv za podnošenje predloga je otvoren za organizacije civilnog društva u Srbiji koje se bave programima za medije, obrazovanje, zagovaranje, javne kampanje i umetnost ili razvojem digitalnih inovativnih projekata.

Podršku će dobiti dve vrste projekata:
• LOT 1: Projekat podrške poboljšanju veština medijske i informacione pismenosti građana
• LOT 2: Kreativne inovacije – Projekti u oblasti umetničke, medijske i tehnološke produkcije kojima se promovišu inovacije i pristupačnost u obrazovanju iz medijske i informacione pismenosti

Budžet za ovaj poziv za podnošenje predloga iznosi 20.000 eura, od čega 10.000 eura za svaki Lot.

Trajanje projekta je 6 do 10 meseci. Aktivnosti mogu početi na dan potpisivanja ugovora i treba da se završe najkasnije do 30. Novembra 2020.

Pitanja o ovom pozivu za podnošenje predloga se mogu slati na: m4c@novinarska-skola.org.rs

Rok za podnošenje predloga je 06. oktobar 2019, 23:59.

Informativna sesija o ovom Pozivu za podnošenje projekata biće održana u Beogradu, 17. septembra 2019, u 12.00 časova u EU info centru, Kralja Milana 7

Detaljnije