Javni konkurs za sufinansiranje realizacije projekata sanacije i remedijacije nesanitarnih deponija – smetlišta

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE Javni konkurs za sufinansiranje realizacije projekata sanacije i remedijacije nesanitarnih deponija – smetlišta Javni konkurs se raspisuje u skladu sa članom 90b i članom 90v stav 1. tačka 2) i 3) Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br. 135/04, 36/09, 36/09 – dr. zakon, 72/09 – dr. zakon, 43/11-US, […]

Nastavi