Krediti za pravna lica i preduzetnike

Konkursi

RAZVOJNI FOND VOJVODINE

Krediti za pravna lica i preduzetnike

  • Konkurs za dugoročne kredite za investiciona ulaganja
  • Konkurs za dugoročne kredite za trajna obrtna sredstva
  • Konkurs za kratkoročne kredite za obrtna sredstva
  • Konkurs za dugoročne kredite za razvoj turizma subvencionisane od strane Pokrajinskog sekretarijata za razvoj privrede i turizma
  • Konkurs za dugoročne kredite za investicije u poljoprivredi u okviru IPARD programa

Detaljnije