Program internacionalizacije MSP u 2019. godini

Konkursi

RAS

Program internacionalizacije MSP u 2019. godini

Razvojna agencija Srbije pokreće Program internacionalizacije malih i srednjih preduzeća u 2018. godini, a u cilju kreiranja uslova za ostvarivanje izvoznih poslova. Pored osvajanja novih tržišta i povećanja prisustva na postojećim tržištima, cilj ove aktivnosti je brendiranja Srbije kao povoljne investicione i poslovne destinacije, uspostavljanje privednih veza sa inostranstvom i integracija domaćih privrednih društava u međunarodne poslovne tokove. Osim malih i srednjih privrednih društava ovim programom su takođe obuhvaćena i velika privredna društva. Program će biti realizovan u periodu od decembra 2018. godine do februara 2020. godine.

Za realizaciju ovog programa opredeljen je budžet od 75.000.000,00 dinara bez PDV-a.

Programom će se finansirati sledeće grupe aktivnosti:
• Organizacija nacionalnih štadova na međunarodnim sajmovima;
• Organizacija poslovnih susreta u inostranstvu;
• Prikupljanje informacija i izveštavanje o uslovima poslovanja na stranim tržištima.

Razvojna agencija Srbije ovim programom sufinansira nastup domaćih privrednika na međunarodnim sajmovima u okviru Nacionalnog štanda Srbije. Programom je predviđeno da RAS snosi troškove: zakupa prostora na sajmovima, izgradnje i dizajna štanda kao i ostale prateće troškove koji su u vezi sa izgradnjom štanda. RAS će takođe finansirati i izradu sajamske brošure za svaki sajam kao i promotivne aktivnosti koje su u vezi sa promocijom nastupa na međunarodnim sajmovima. Izlagač je u obavezi da snosi troškove učešća na Nacionalnom štandu u vidu participacije.

Razvojna agencija Srbije raspisuje Javni poziv za učešće po Programu, odnosno, izlaganje na svakom sajmu pojedinačno.
Više informacija o Programu, načinu sprovođenja, kriterijumima možete pronaći u Uputstvu za sprovođenje programa internacionalizacije MSP.