POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM – Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima za doprinos razvoju socijalne ekonomije AP Vojvodine u 2023. godini

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima za doprinos razvoju socijalne ekonomije AP Vojvodine u 2023. godini

Cilj dodele bespovratnih sredstava je podrška razvoju socijalne ekonomije na teritoriji AP Vojvodine kroz finansijsku podršku privrednim subjektima koji zapošljavaju lica kojima je potrebna pomoć i podrška radi savladavanja socijalnih, materijalnih i životnih teškoća ili koja posluju radi ostvarenja socijalne, ekonomske i radne uključenosti, kao i zadovoljenja drugih srodnih potreba pripadnika društveno ugroženih grupa ili radi zadovoljenja opštih interesa unutar lokalne zajednice.

NAMENA SREDSTAVA
Sredstva se odobravaju po principu refundacije za nabavku osnovnih sredstva (mašine/oprema) koja su kupljena, isporučena i isplaćena (kumulativno) u celosti u periodu od 26. novembar 2022. godine do dana zaključenja Javnog konkursa.
Pod nabavkom mašina/opreme podrazumeva se i proizvodna linija koju čine više funkcionalno nedeljivih mašina ili skup više samostalnih mašina koje zajedno čine jedinstven proizvodni proces.
Mašine i oprema moraju biti novi i namenjeni za profesionalnu upotrebu.
Izuzetno, na predlog Komisije za sprovođenje Javnog konkursa može se odobriti subvencionisanje troškova nabavke polovne mašine/opreme, ne starije od 5 godina, uz uslov da podnosilac prijave dostavi procenu vrednosti sačinjenu od strane ovlašćenog sudskog
veštaka.

PRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM KONKURSU
Shodno Pravilniku o dodeli bespovratnih sredstava privrednim subjektima za doprinos razvoju socijalne ekonomije AP Vojvodine u 2023. godini (u daljem tekstu: Pravilnik) pravo učešća na Javnom konkursu imaju:
(A) pravna lica koja su registrovana za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, sa sedištem odnosno registrovanim ogrankom na teritoriji AP Vojvodine, sa dozvolom za rad od strane nadležnog ministarstva za poslove zapošljavanja, upisan u odgovarajući registar Agencije za privredne registre;
(B) socijalne zadruge osnovane na teritoriji AP Vojvodine koje posluju radi ostvarenja socijalne, ekonomske i radne uključenosti, kao i zadovoljenja drugih srodnih potreba pripadnika ugroženih, odnosno osetljivih, društvenih grupa ili radi zadovoljenja opštih interesa unutar lokalne zajednice, odnosno koje ulažu sredstava od ostvarene dobiti u zadovoljavanje potreba društveno osetljivih kategorija i njihovih zajednica, a u skladu sa ciljevima navedenim u svom Osnivačkom aktu;
(V) subjekti koji su stekli status socijalnog preduzetništva. Pod subjektom socijalnog preduzetništva smatraju se pravna lica koja obavljaju delatnost socijalnih preduzeća u cilju sticanja dobiti (preduzetnici i privredna društva).

Rok za podnošenje prijava je od 29.9.2023. do 16.10.2023. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Sekretarijatu putem telefona 0800/021-027 i 021/487-4489 svakog radnog dana od 1000do 1400 časova.

Detaljnije