Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETAR ZA KULTURU, JAVNO INFORMISANJE I ODNOSE S VERSKIM ZAJEDNICAMA

Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2017. godini

Ukupan iznos sredstava koji se raspoređuje iznosi: 52.200.000,00  dinara, i to za:
1)    medijske sadržaje na srpskom jeziku: 46.000.000,00 dinara, pri čemu  je za privatna preduzeća opredeljeno 43.000.000,00 dinara, a za nevladine organizacije 3.000.000,00 dinara;
2)    medijske sadržaje na jezicima nacionalnih manjina: 6.200.000,00 dinara pri čemu je za privatna preduzeća opredeljeno 4.200.000,00 dinara, a za nevladine organizacije 2.000.000,00 dinara.
Učesnici na konkursu dužni su da naznače za koju oblast konkursa podnose prijavu, odnosno, ukoliko se prijavljuju za proizvodnju medijskih sadržaja na jezicima nacionalnih manjina, jasno da naznače jezik planiranog medijskog sadržaja (u Obrascu 1 – Prijava, u redu 1.2 Naziv konkursa).
Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti po projektu  iznosi  100.000,00 dinara, a najveći iznos  sredstava po projektu iznosi  10.000.000,00  dinara.

Predmet konkursa: Sredstva se odobravaju za realizaciju projekata uvođenja, poboljšanja  ili proširenja  programskih sadržaja u novinama ili elektronskim medijima, koji se distribuiraju ili emituju u Autonomnoj pokrajini Vojvodini, a od posebnog su značaja za javno informisanje građana Autonomne pokrajine Vojvodine, uključujući i internet stranice upisane u registar medija.

Ciljevi konkursa su: ostvarivanje javnog interesa građana AP Vojvodine u oblasti javnog informisanja, unapređenje rodne ravnopravnosti, razvoj medijskog pluralizma, uvođenje, poboljšanje  ili proširenje  programskih sadržaja u novinama ili elektronskim medijima na srpskom jeziku i na jezicima nacionalnih manjina, koji se posebno odnose na ekonomsku, društvenu i kulturnu problematiku, manjinske društvene grupe, pitanja iz oblasti socijalne zaštite, zaštite  interesa osoba sa invaliditetom i obezbeđivanja njihovog ravnopravnog uživanja prava na slobodu mišljenja i izražavanja, društvene brige o deci, položaja mladih ili starijih građana, zaštitu životne sredine i zdravlja ljudi, razvoj i negovanje kulture i umetnosti u AP Vojvodini, afirmacija multikulturalnosti, razvoj interkulturalizma, podsticanje višejezičnih programa.

Programski prioriteti su: očuvanje srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta i jezika; unapređenje medijskih sadržaja u oblasti kulturnog i jezičkog identiteta nacionalnih manjina; razvoj dijaloga, boljeg upoznavanja i razumevanja između različitih zajednica; unapređenje rodne ravnopravnosti,  programi namenjeni deci; unapređenje položaja i ravnopravnosti manjinskih društvenih grupa; zaštita životne sredine; zdravlje ljudi; unapređenje medijske pismenosti.

Pravo učešća na konkursu: Predloženi projekat se mora  realizovati preko registrovanog medija.
Pravo da dobiju sredstva imaju privatna preduzeća i nevladine i druge neprofitne organizacije, izdavači medija upisanih u Registar medija pri Agenciji za privredne registre, kao i audio i audio/video produkcije koje imaju potpisan ugovor ili overenu izjavu izdavača medija ili medija u kojima će programski sadržaji biti emitovani, a koji su upisani u Registar medija pri Agenciji za privredne registre (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike registrovane za produkciju televizijskog, odnosno radijskog programa).

Pravo da dobiju sredstva imaju  i mediji koji imaju nacionalnu pokrivenost, pod uslovom da je predloženi projekat od značaja za građane Autonomne pokrajine Vojvodine.

Pravo učešća nemaju republički i pokrajinski javni medijski servisi, odnosno Javna medijska ustanova ,,Radio-televizija Srbije“ i Javna medijska ustanova ,,Radio-televizija Vojvodine“ i osnivači medija koji primaju redovnu subvenciju iz Budžeta Republike Srbije i Budžeta AP Vojvodine.

Predlagač može konkurisati samo sa jednim projektom.

Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja, odnosno do 31. marta  2017. godine.

Dodatne informacije  mogu se dobiti radnim danima od 11 do 14 časova, na telefone 021/487-4271 i 021/487-4274.

Detaljnije