MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA – Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za podnošenje predloga programa na Stalno otvoreni konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji u 2024. godini.

Konkursi

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za podnošenje predloga programa na Stalno otvoreni konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji u 2024. godini

Predlozi programa dostavljaju se do utroška sredstava, a najkasnije do 30 septembra 2024. godine.

Detaljnije