Konkurs za opremanje srednjih škola u AP Vojvodini za 2014. godinu

Konkursi

classroomPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE – NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za opremanje srednjih škola u AP Vojvodini za 2014. godinu

Konkurs za opremanje škola za srednje obrazovanje i vaspitanje u AP Vojvodini za 2014. godinu.

Rok za prijavu konkursa je 7. novembar 2014. godine.

Detaljnije