Konkurs za poziciju menadžer u kulturi

Konkursi

FOKUS FONDACIJA ZA OMLADINSKU KULTURU I STVARALAŠTVO

Konkurs za poziciju menadžer u kulturi

Usled proširenja obima posla, raspisujemo konkurs za poziciju menadžer u kulturi (asistent projekt-menadžera), u projektu „WARC“ — koordinator/kinja za Suboticu, na određeno radno vreme (šest meseci) uz mogućnost produženja ugovora.
Projekat finansira Evropska unija u podprogramu „IPA – Prekogranični program Mađarska – Srbija“.

OPŠTI USLOVI:
– završena akademija/fakultet umetnosti (bilo koji smer) ili filozofski/filološki fakultet,
– profesionalni nivo poznavanja jezika sredine (mađarski, srpski) i osnovni nivo poznavanja engleskog jezika,
– kompjuterska pismenost

POŽELJNO:
– vozačka dozvola B kategorije,
– prethodni volonterski ili radni angažman u društvenoj ili nevladinoj organizaciji,
– iskustvo u radu na projektima kulture i umetnosti

OČEKUJEMO osobu koja je:
– spremna za izazovni i inovativni rad,
– spremna za rad u timskom okruženju,
– samoinicijativna, komunikativna,
– samostalna u donošenju odluka kada se to očekuje,
– poseduje osećaj za odgovornost,
– odgovorna i ažurna u izvršenju radnih zadataka,
– ekspeditivna uz analitički pristup zadacima.

NUDIMO VAM:

– radno mesto u kreativnom timu,
– mogućnost ličnog razvoja i usavršavanje različitih kompetencija,
– rad u internacionalnom timu (u trajanju projekta),
– rad na području severnobačkog okruga i Segedinu,
– mogućnost produženja ugovora o radu.

OPIS POSLA:
– administrativna, tehnička i koordinatorska podrška, asistencija projekt menadžeru u implementaciji projekta „WARC“,
– organizovanje i koordinacija aktivnostu u projektu,
– komuniciranje sa svim ciljnim grupama u projektu,
– kreiranje i arhiviranje svih projektnih dokumenata,
– pisanje narativnih i finansijskih izveštaja (na engleskom jeziku),
– podrška u drugim organizacijskim poslovima Fokus fondacije.

Kratku biografiju, fotokopiju diplome i motivaciono pismo (ne duže od pola A4 stranice) slati isključivo preporučenom pošiljkom na:
FOKUS

Fondacija za omladinsku kulturu i stvaralaštvo
Partizanska 14/1
24000 Subotica.
e-mail: office@fokus-su.rs
Konkurs je otvoren od 9. do 23. jula 2010. godine.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.
Konkurs se objavljuje na internet prezentaciji Fondacije, te u javnim glasilima na teritoriji Grada Subotice.

Link