Preduzetnički informator Sept/1-2014

Ovde možete čitati komentare i objašnjenja važnih zakonskih promena odnosno propisa koja će olakšati vaše poslovanje! Sadržaj Preduzetničkog informatora: Prvi javni beležnici (notari) u Srbiji su počeli sa radom 01.09.2014. godine Propisan novi kontni okvir i novi obrasci finansijskih izveštaja Naknada troškova dolaska na posao i odlaska sa posla licima koji obavljaju privremene povremene poslove […]

Nastavi

Preduzetnički informator Aug/1-2014

Bitne informacije za preduzetnike, d.o.o. i poljoprivredne proizvođače! Ovde možete čitati komentare i objašnjenja važnih zakonskih promena odnosno propisa koja će olakšati vaše poslovanje! Sadržaj Preduzetničkog informatora: – Izmene i dopune zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju – Zakon o izmenama i dopunama zakona o postupku registracije u agenciji za privredne registre – Odluka o […]

Nastavi