Novi podsticaji

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE Novi podsticaji Ovim pravilnikom bliže se propisuju vrste podsticaja za podršku investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju, uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje, kao i maksimalni iznosi podsticaja po korisniku i po pojedinoj vrsti mere. Primarna poljoprivredna proizvodnja, u smislu ovog pravilnika, jeste: 1) primarna proizvodnja biljnih kultura, i […]

Nastavi

Javni konkurs za prijavljivanje projekata za realizaciju akcije “Pravo na prvu šansu“

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ RASPISUJE Javni konkurs za prijavljivanje projekata za realizaciju akcije “Pravo na prvu šansu“ Pravo konkurisanja imaju sva lica koja ispunjavaju sledeće uslove: 1) da su državljani Republike Srbije, 2) da imaju prebivalište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, 3) da su zvanje doktora nauka stekli u skladu sa barem […]

Nastavi