Javni konkurs za projekte zaštite životne sredine

OPŠTINA KANJIŽA Javni konkurs za projekte zaštite životne sredine Na osnovu Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2014. godinu, a u vezi sa Odlukom o budžetu opštine Kanjiža za 2014. godinu predsednik opštine Kanjiža  raspisuje javni konkurs za finansiranje/sufinansiranje projekata udruženja građana iz budžetskog fonda za zaštitu životne sredine. Sredstva u […]

Nastavi

Javni poziv za finansiranje ili učešće u finansiranju programa udruženja u oblasti unapređenja sistema socijalne zaštite

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA Javni poziv za finansiranje ili učešće u finansiranju   programa / projekata udruženja u oblasti unapređenja sistema socijalne zaštite u Republici Srbiji u 2014. godini PREDMET OGLAŠAVANJA Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije- Sektor za brigu o prodici i socijalnu zaštitu, pruža podršku programima […]

Nastavi

Izuzetna prilika za sve naše članove i partnere u izgradnji aktivnog građanstva u Evropi!

EVROPSKA ASOCIJACIJA ZA LOKALNU DEMOKRATIJU – ALDA Izuzetna prilika za sve naše članove i partnere u izgradnji aktivnog građanstva u Evropi! Evropska asocijacija za lokalnu demokratiju – ALDA, kontinuirano podržava aktivnosti u oblasti aktivnog evropskog građanstva. U tom smislu, odlučili smo da otvorimo poziv za podnošenje predloga u toj oblasti za aktivnosti i događaje koji […]

Nastavi