Poziv za finansiranje projekata u okviru START – Danube Region Project Fund

Konkursi

Danube Region Logo_EUSDRPoziv za finansiranje projekata u okviru START – Danube Region Project Fund

Objavljen je poziv za finansiranje projekata u okviru prioritetne ose 10 Strategije EU za Dunavski region koji se odnosi na novi, pilot program START: http://www.danube-capacitycooperation.eu/pages/start

Detalje, kriterijume i uslove konkursa dostupni su na prethodno pomenutom linku.

Potencijalni korisnici su javne ili privatne institucije, a program je posebno fokusiran na podršku malim organizacijama i organizacijama civilnog društva. Finansiranje je moguće u iznosu od 10.000 do 40.0000 evra po projektu uz obavezno kofinansiranje od 10 odsto, a rok za prijavu u prvom pozivu je 17. septembar 2014. godine. Predviđena su dva poziva do kraja 2016. godine.