Kratkoročni krediti za preduzetnike

Konkursi

FOND ZA RAZVOJ OPŠTINE KANJIŽA
Kratkoročni krediti za preduzetnike

Konkurs za dodelu kratkoročnih kredita-preostalog iznosa od ukupnog finanansijskog okvira , radi  razvoja  preduzetništva,   na  teritoriji  opštine  Kanjiža. Ukupna vrednost sredstava za dodelu  iznosi  2.560.000,00 dinara.

1.    Cilj dodele sredstava

Osnovni cilj dodele sredstava je  pospešivanje  razvoja  privrede,  finansijski doprinos povećanju  broja  zaposlenih, ili održavanje postojećeg broja zaposlenih i  pospešivanje  efikasnosti  rada  malih i  srednjih  preduzeća.

2.   Namena  i  merila  dodele sredstava

Na  osnovu ovog  konkursa  se  dodeljuju  sredstva   malim i srednjim  preduzećima, preduzetnicima  čije  je sedište  registrovano  na  teritoriji opštine  Kanjiža, radi:

investiranja  u  osnovna  sredstva  (oprema).

Prilikom  dodele  sredstava  na  osnovu ovog konkursa prioritet   imaju   preduzeća  i preduzetnici,  koji   na  osnovu  investicije  mogu zapošljavati  više  radne  snage,  koji  u ukupnoj  vrednosti investicije  učestvuju  većim sopstvenim udelom.   Prioritete će imati  oni koji izrađuju  nove proizvode za  nova  tržišta.

Mimo  gore  navedenih,  merila  za  dodelu   sredstava Fonda   su  još:

  • najmanje  20%   sopstvenog  udela na  osnovu  predračunske vrednosti predmetnog kreditiranja,
  • ekonomska  opravdanost  zahteva.

3.    Zahtev koji se uručuje  za  dodelu  sredstava

Učesnici  ovog  konkursa  osim  formulara zahteva – koji se može dobiti  u Uslužnom centru Gradske kuće u Kanjiži, kao i pomoć za popunjavanje – treba  da prilože  i  sledeće:

  • poslovni plan,
  • predračun za  predmet  kreditiranja ili  overeni (pred)ugovor  o  kupoprodaji
  • potvrdu  nadležnog  organa  o  izmirenju poreza,
  • potvrdu  o  registraciji (isprava  o  osnivanju,  radna  dozvola),
  • Finansijske izveštaje  za 2007.  i 2008. godinu (završne račune).

Stručna  služba  donosi  svoj predlog na   osnovu   primljenih zahteva  i  kompletne dokumentacije,  na  osnovu  kog  predloga   Upravni odbor Fonda   dodeljuje   kredit.

4.    Uslovi kreditiranja

Rok  otplate iznosi  18 meseci, grejs period  od 6 meseci,

Kamatna  stopa  iznosi  5% (rečima: pet odsto) na  godišnjem nivou.

Primenjuje se klauzula  o  valuti.

Rate  otplate  kredita   se  obračunavaju  i naplaćuju  mesečno, odnosno prema poslovnoj politici banke, koja vrši kreditiranje.Banka obračunava i naplaćuje  bankarske troškove  za  usluge.

Jemstvo  za  dodeljena  sredstva  je  bankarska  garancija.

Sredstva dodeljena  od strane Fonda  se  mogu  koristiti  isključivo  na  osnovu  predračuna ili ugovora,  ista se doznačuju  na  žiro-račun dobavljača.

Konkurs  Fonda  za  razvoj opštine Kanjiža važi  do  25. 08. 2009. godine