Konkurs za dodelu sredstava iz Godišnjeg programa korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2014. godinu

Konkursi

plantingPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO  

Konkurs za dodelu sredstava iz Godišnjeg programa korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2014. godinu

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo  (u daljem tekstu: Sekretarijat) dodeliće u 2014. godini putem ovog konkursa sredstva u ukupnom iznosu do 126.250.000,00 dinara za realizaciju sledećih poslova:

1.    Podizanje novih šuma na zemljištu u državnoj svojini na ukupnoj površini do 650 hektara, sa jediničnom cenom 125.000,00 dinara po hektaru (sa merama nege do pet godina, uz kontrolu njihovog korišćenja), u ukupnom iznosu do 81.250.000,00 dinara.

2.    Podizanje novih šuma na zemljištu u svojini fizičkih lica na ukupnoj površini do 50 hektara, u ukupnom iznosu do 5.000.000,00 dinara i to:

  • za pošumljavanje tvrdim i plemenitim lišćarima na površini do 10 hektara, sa jediničnom cenom 150.000,00 dinara po hektaru, u ukupnom iznosu do 1.500.000,00 dinara;
  • za pošumljavanje mekim lišćarima na površini do 20 hektara, sa jediničnom cenom 100.000,00 dinara po hektaru, u ukupnom iznosu do 2.000.000,00 dinara;
  • za pošumljavanje bagremom na površini do 20 hektara, sa jediničnom cenom 75.000,00 dinara po hektaru, u ukupnom iznosu do 1.500.000,00 dinara. (sve sa merama nege do pet godina, uz kontrolu njihovog korišćenja).

3.    Podizanje novih šuma na zemljištu u svojini pravnih lica na površini do 40 hektara, sa jediničnom cenom 75.000,00 dinara po hektaru (sa merama nege do pet godina, uz kontrolu njihovog korišćenja), u ukupnom iznosu do 3.000.000,00 dinara.

Konkurs traje:  do 30.09.2014.

Detaljnije