Javni poziv za izbor izlagača za nastup na 29. Međunarodnom sajmu prehrane, pića i opreme za turizam „PROMOHOTEL POREČ 2014″

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni poziv za izbor izlagača za nastup na 29. Međunarodnom sajmu prehrane, pića i opreme za turizam „PROMOHOTEL POREČ 2014″ (Republika Hrvatska), koji se održava u Poreču od 26. do 29. marta 2014. godine

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova na 29. Međunarodnom sajmu prehrane, pića i opreme za turizam „PROMOHOTEL POREČ 2014″ predstavlja i promoviše privredu Autonomne Pokrajine Vojvodine na svom štandu.

Pravo nastupa na objedinjenom štandu Sekretarijata imaju:
• Kompanije čiji su proizvodi nosioci znaka „Najbolje iz Vojvodine“ i koje su zainteresovane za dobijanje znaka;
• Kompanije kojima je dodeljeno rešenje o geografskom poreklu proizvoda;
• Klasteri iz poljoprivredno-prehrambenog sektora;
• Izvoznici i potencijalni izvoznici;
• Kompanije koje proizvode opremu za turizam (ugostiteljstvo, hotelijerstvo);
• Udruženja čiji su proizvodi nagrađivani na sajmovima.

Izlagačima će na štandu biti obezbeđeno zajedničko predstavljanje i izlagačko mesto, odnosno pult i prostor za poslovne razgovore.

Izlagači koji budu učestvovali na štandu Pokrajinskog sekretarijata sami snose troškove putovanja i smeštaja, te samostalno donose robu-eksponate i promotivni materijal za nastup na sajmu

Popunjene i pečatom overene Upitnike dostaviti na E-mail ili fax.

KONTAKT: Miroslav Nikić i Jovo Jovanović
Tel 021/487 4481; 487 4489; Fax: 021/557 084 E-mail: jovo.jovanovic@vojvodina.gov.rs;

JAVNI POZIV JE OTVOREN DO 14.02.2014.

Detaljnije o konkursu