Visegrad Fund – Standardni grantovi

Konkursi

visegrad_fund_logo_definitionVISEGRAD FUND

Standardni grantovi

Projekti finansirani u okviru standardnih grantova treba da spadaju u jednu od sledećih šest kategorija:

  • sradnja u kulturi,
  • naučna razmena i istraživanje,
  • razmena mladih,
  • obrazovanje,
  • prekogranična saradnja i
  • promocija turizma.

Godišnji rok za podnošenje projkata: 15 mart i 15 septembar.

Krug aplikanata: Nevladine organizacije, lokalne samouprave, škole i druge javne ustanove.

Iznos granta: Minimalan budžet po projektu je od 6.001. (Prosečni budžet po projektu je od 15,000 evra.)

Rok za predaju dokumentacije: 15. septembar 2014.

Detaljnije