Visegrad Fund – Mali grantovi

Konkursi

visegradfund-small grantsVISEGRAD FUND

Mali grantovi

Projekti finansirani u okviru malih grantova treba da spadaju u jednu od sledeićh šest kategorija: sradnja u kulturi, naučna razmena i istraživanje, razmena mladih, obrazovanje, prekogranična saradnja i promocija turizma.

Godišnji rokovi za podnošenje predloga projekata: 1 mart , 1 jun , 1. septembar i 1. decembar tekuće godine.

Krug aplikanata: Nevladine organizacije, lokalne samouprave, škole i druge javne ustanove.

Iznos granta: Maksimalni budžet po projektu : 6,000 evra.

Rok za predaju dokumentacije: 1. decembar 2014.

Detaljnije