Visegrad Fund – Mali grantovi

VISEGRAD FUND Mali grantovi Projekti finansirani u okviru malih grantova treba da spadaju u jednu od sledeićh šest kategorija: sradnja u kulturi, naučna razmena i istraživanje, razmena mladih, obrazovanje, prekogranična saradnja i promocija turizma. Godišnji rokovi za podnošenje predloga projekata: 1 mart , 1 jun , 1. septembar i 1. decembar tekuće godine. Krug aplikanata: […]

Nastavi

Visegrad Fund – Standardni grantovi

VISEGRAD FUND Standardni grantovi Projekti finansirani u okviru standardnih grantova treba da spadaju u jednu od sledećih šest kategorija: sradnja u kulturi, naučna razmena i istraživanje, razmena mladih, obrazovanje, prekogranična saradnja i promocija turizma. Godišnji rok za podnošenje projkata: 15 mart i 15 septembar. Krug aplikanata: Nevladine organizacije, lokalne samouprave, škole i druge javne ustanove. […]

Nastavi

Mali grantovi

VIŠEGRAD FUND Mali grantovi Iznos granta: Maximum 6,000 evra. Krug aplikanata: Nevladine i civilne organiacje, lokalne samouprave, skole druge javne inditucije. Rezime: Bez prekonaičnih projekata entiteti od najmanje 3 zemalja (V4) (Česška, Slovačka, Mađarska, Poljska) moraju da budu uključeni kao oranizatori i najmanje 2 V4 partnera. Savetuje se da se uključe i partneri iz svih […]

Nastavi